Causes amb les quals col·laborem

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

A través dels tornejos solidaris XAP Constat recaptem fons per a col·laborar en la lluita contra el càncer infantil. L’Hospital Sant Joan de Déu rep directament tots els fons recaptats perquè, professionals especialitzats en oncologia pediàtrica, puguin investigar en la creació de noves teràpies més efectives i menys invasives.

El càncer infantil engloba els diferents tipus de tumors que poden aparèixer en nens de 0 a 14 anys i, encara que és un tipus de càncer poc freqüent, és una de les principals causes de mortalitat entre nens i adolescents de tot el món.

Gran part de la recaptació de tots dos tornejos ha estat dirigida al Pediatric Cancer Center.

El Pediatric Cancer Center Barcelona és un nou centre monogràfic al servei de nens i adolescents amb càncer i les seves famílies. La instal·lació concentrarà, en un espai comú, els serveis assistencials dirigits al pacient que presenta un càncer del desenvolupament, així com els espais dedicats a la recerca. L’objectiu és atendre de forma més eficaç, eficient i adequada a un gran volum de pacients, més de 400 nous pacients a l’any, amb l’equip altament especialitzat de l’Àrea d’Oncologia de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.